Öngösterim Görseli

1989 yılında açılmıştır. Yöreye ait etnografik ve arkeolojik kültür ve tabiat varlıkları sergilenmekedir.