Öngösterim Görseli

Saray halıları adıyla anılan ve Osmanlıların en parlak döneminde üretilen Simav Halıları daha çok yaprak ve çiçek motifleriyle bezenmiştir, kök boya ile renklendirildiğinden “kök boyalı halı” olarak da bilinir. Günümüzde yöreye özgü yörük halıları, Aslanapa ilçesinin Bayramşah Köyü’nde dokunmaktadır.