Öngösterim Görseli

Yaratıcı Şehirler Ağı programı, yaratıcılığın sürdürülebilir kalkınmada oynadığı manivela rolünü yansıtan  bir platform olması ve özellikle de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanması için ilgili eylem ve inovasyonların gerçekleştirilebileceği bir faaliyet alanı oluşturması açısından UNESCO’nun ayrıcalıklı bir partneri konumundadır.