Öngösterim Görseli

Yıldırım Beyazıt Camii adıyla da bilinir. Yıldırım Beyazıt zamanında (1381 – 1384) yapılmaya başlanmış, 1401’de tamamlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi sırasında Mimar Sinan tarafından tamir edilmiş olan dikdörtgen planlı avlusuz cami, 1893 yılında II. Abdülhamit Han zamanında büyük onarım görmüş ve kubbeli olarak son şekilde almıştır.