Öngösterim Görseli

14. yüzyılda Mevlevihanenin semahanesi olarak inşa edilmiştir. Erken dönem Anadolu Türk mimarisinin özgün örneklerindendir. Yapının bitişiğinde Kütahya’nın Selçuklu Dönemi Fatihi” olarak bilinen İmadüttin Hezar Dinari tarafından yaptırılan mescid Mevlana’nın torunu Ergun Çelebi’nin buraya defnedilmesi ile Mevlevihane’nin türbesi haline gelmiştir. Bugün cami olarak kullanılan yapının giriş kapısı üzerinde XIX. yüzyıla ait çini kitabe vardır. Kitabede “Ya Hazreti Ergun” yazılıdır.